Raspoloživost kapela

Gradsko groblje Čepurci

VLADAN Svetislava POTPARIĆ

KAPELA 1

Saučešće se prima dana 30.03.2023. od 12 do 16 časova i dana 31.03.2023. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na Pričelje u 14 časova.

Kapela br 2

Slobodna

Natalija Momira Popović

Kapela br.3

Saučešće se prima 30.03. od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti 31.03. u 14 časova u selu Nikoviće.

Senka Radenkova Mijović

KAPELA br. 4

Saučešće se prima dana 30.03. od 10 do 16 časova i dana 31.03. od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u Kučima u 14 časova.

KAPELA BR. 5

Slobodna

Kapela Zagorič

NADEŽDA Vladova RAJKOVIĆ

Saučešće se prima 30.03.2023. od 13 do 16 časova i dana 31.03.2023. od 09 do 14:30 časova kada će se i obaviti sahrana na istom groblju.