Raspoloživost kapela

Gradsko groblje Čepurci

BOŽIDAR Milete MARKOVIĆ

KAPELA BR. 1U

Saučešće se prima 31.05.2023. od 10 do 15 časova i 01.06. od  od 10 do 13,30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na Novom groblju.

Kapela br. 2

Slobodna

MILIJA Dušanov PAJOVIĆ

Kapela br.3

Saučešće se prima dana 30.05.2023. od 13 do 16 časova i dana 31.05.2023. od 09 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

KAPELA br. 4

Slobodna

NATALIJA Milete BOŽOVIĆ

KAPELA BR5

Saučešće se prima dana 31.05.2023. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

KAPELA ZAGORIČ

Slobodna