Расположивост капела

Градско гробље Чепурци

JOVANKA Vidova BOŽOVIĆ

Капела бр1

Saučešće se prima dana 05.09.2023. od 10 do 16 časova i dana 06.09.2023. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

MILENKO Ivanov SPAIĆ

Капела бр2

Saučešće se prima dana 05.09.2023. od 15 do 17 časova i dana 06.09. od 9 do 13:30 časova. Sahrana će se obaviti u selu Liješta-Kuči u 15 časova.

RADOMIRKA Milorada BRAJOVIĆ

Капела бр3

Saučešće se prima dana 05.09.2023. od 10 do 15 časova i dana 06.09.2023. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na mjesno groblje Jelenak u 15 časova.

STANKA Novaka VUKČEVIĆ

Капела бр4

Saučešće se prima dana 05.09.2023. godine od 12 do 16 časova i dana 06.09. od 09 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Bigor-Lješanska nahija u 14 časova.

ROSANDA Nova RAKOČEVIĆ

Капела бр5

Saučešće se prima dana  06.09. od 10 do 15 časova i dana 07.09. od 9 do 11 časova, kada se kreće za selo Prekobrđe gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

BOSA Milutinova SEKULOVIĆ

Капела Загорич

Saučešće se prima dana 06.09. od 13 do 17 časova i 07.09. od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.