Слободан приступ информацијама

Извјештај за 2022

Није усвојен

Рјешења и други појединачни акти

Информација по којој је по захтјеву приступ одобрен

Није било поднијетих захтјева