О нама

Друштво са ограниченом одговорношћу „Погребне услуге“ – Подгорица основано је Одлуком Скупштине Главног града – Подгорица, којом су му повјерени послови од јавног интереса: пружање погребних услуга и уређење градских гробља „Чепурци“ и „Загорич“ и одржавање гробља у Општини у саставу Главног града Голубовци и гробља у насељима „Толоши“ и „Доња Горица“.
На градским гробљима „Чепурци“ и „Загорич“ Друштво одржава ред и чистоћу на гробљу, изнајмљује гробна места, сахрањује, преноси и транспортује посмртне остатке, чува посмртне остатке, уређује коришћење капела и обавља друге послове од значаја за гробља и сахрањивања. Ови послови се обављају у континуитету, викендом и празницима.

У оквиру додатне делатности предузеће се бави продајом погребне опреме, погребне одеће, пластике и свежег цвећа и венаца. Ове делатности немају карактер делатности од јавног интереса, а утврђене су Статутом Друштва. Продаја погребне опреме, погребне одеће и венаца врши се у продавници погребне опреме која се налази на гробљу „Чепурци“, док се продаја цвећа и осталих погребних украса врши у радњама на градским гробљима „Чепурци“ и „Загорич“. .

Друштво је обезбедило достојанствен испраћај за преминуле и помоћ ожалошћенима. Сви захтјеви за ову услугу, како од појединаца, тако и од државних институција – Министарства унутрашњих послова, тужилаца Основног и Вишег тужилаштва, Службе хитне помоћи Подгорица, Ју Центра за социјални рад Главног града, општине у саставу Главног града Голубовци и општине Тузи, реализовани су без примедби. Поред редовног одржавања, Друштво се бави и уређењем гробља, које се сваке године планира кроз годишњи програм обављања комуналне делатности.

Галерија

Извршни директор друштва

Радоња Вуликић

Дипломирани економиста

Bршилац дужности помоћника извршног директора

Милош Јанковић

 

Управни одбор

  • Никола Терзић – предсједник
    Бранко Поповић – члан
    Велибор Срдановић – члан
    Радоица Ивановић – члан
    Тамара Групковић – члан, представник запослених