Д.О.О.

Погребне услуге

Друштво са ограниченом одговорношћу „Погребне услуге“ – Подгорица основано је Одлуком Скупштине Главног града – Подгорица, којом су му повјерене послове од јавног интереса: пружање погребних услуга и уређење и одржавање гробља.

Поред ових дјелатности, Предузеће се бави и малопродајом погребне опреме и издавањем гробних мјеста у закуп. Услови и начин сахрањивања покојника, начин управљања гробљем, услови за уређење и одржавање гробља и рад на гробљу, услови за уступање и накнада за коришћење гробних мјеста и друга питања у вези са гробљима и сахранама на територији Подгорице прописани су Одлуком о одржавању јавних гробља на територији Главног града Подгорице.

Сахране

Сахрањивање се обавља свакодневно на два градска гробља „Чепурци“ и „Загорич“. Заказивање датума и времена врши се у продавници погребне опреме на Градском гробљу „Чепурци“, гдје породица преминулог отвара захтјев за погребну услугу.

Ексхумације

Захтјев за ексхумацију посмртних остатака подноси породица уз сагласност носиоца права коришћења гробног мјеста. За пружање ове услуге, породица која подноси Захтјев мора да достави Рјешење о санитарном одобрењу за ексхумацију од Санитарне инспекције.

Транспортне услуге

Услуге превоза се уговарају у продавници погребне опреме на Градском гробљу Чепурци“, отварањем захтјева за пружање услуга превоза, а према Цјеновнику погребних услуга и услуга одржавања и уређења гробља број 5088/1 од 08.11. 2021.

Капеле

Друштво породицама преминулих даје капелу за саучешће на два градска гробља „Чепурци“ и „Загорич“, сваког дана у заказано вријеме. Породица отвара захтјев за коришћење капеле у продавници погребне опреме на градском гробљу "Чепурци". Цијена је одређена према почетном сату коришћења, а дефинисана је Цјеновником погребних услуга и услуга одржавања и уређења гробља број 5088/1 од 08.11.2021.

Одржавање гробља

Друштво редовно одржава градска гробља „Чепурци“ и „Загорич“, што подразумијева кошење, грабуљање, уклањање цвијећа и другог отпада са и око гробних мјеста, као и уређење стаза и спомен-трга.

https://www.traditionrolex.com/11

Продаја погребне опреме

Погребна опрема се може купити у продавници погребне опреме која се налази на градском гробљу „Чепурци“, у улици 8. марта, а ради сваког дана од 0-24 сата, 067/045-751.

Онлине наплата одржавања

Увиjек на располагању

+382 67 045751

ДЕЖУРНА СЛУЖБА

Захтјев за пријем фактуре путем е-поште

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

доступност капеле


КОНТАКТ

Продавница опреме

Адреса: Ул. 8. марта, бб

tel: +382 67045751

tel: +382 20662480

ГРОБљЕ ЗАГОРИЧ

tel:  +382 67063142

tel:  +382 20611933

УПРАВА ДРУШТВА

tel: +382 20/634-022

arhiva1@pogrebneuslugepg.me

pogrebneusluge@t-com.me

pogrebneusluge1@t-com.me