Услуге

Одржавање гробља

Друштво редовно одржава градска гробља „Чепурци“ и „Загорич“, што подразумјева кошење, грабљање, уклањање цвијећа и другог отпада са и око гробних мјеста, као и уређење стаза и спомен-трга.

Годишња накнада за одржавање по м² гробне површине износи 3,35 евра, према Цјеновнику погребних услуга и услуга одржавања и уређења гробља број 5088/1 од 08.11.2021.
Накнаду за одржавање гробног мјеста грађани могу да плате благајнама које посјећују терен неколико пута годишње, у продавници погребне опреме на Градском гробљу „Чепурци“, преко жиро рачуна.

Приликом плаћања преко жиро рачуна потребно је навести број гробног мјеста и парцелу за коју се врши уплата, како не би дошло до грешака у уплатној евиденцији.

Банковни рачун:

Прва банка – 535-8753-10

ЦКБ банка, отп група – 510-1039-27

 

 

Сахране

Сахране се обављају свакодневно на два градска гробља „Чепурци“ и „Загорич“.

Заказивање датума и времена сахране врши се у продавници погребне опреме на Градском гробљу „Чепурци“, где породица преминулог отвара захтјев за погребну услугу.