USLUGE

Most frequent questions and answers

ODRŽAVANJE GROBLJA

Društvo redovno održava gradska groblja „Čepurci“ i „Zagorič“, što podrazumijeva košenje, grabuljanje, uklanjanje cvijeća i drugog otpada sa grobnih mjesta i oko njih, kao i uređenje staza i komemorativnog trga.
 
Godišnja naknada za održavanje po m² površine grobnice iznosi 3,35 eura, saglasno Cjenovniku pogrebnih usluga i usluga održavanja i uređivanja groblja broj 5088/1 od 08.11.2021.godine.
Naknadu za održavanje grobnog mjesta građani mogu platiti inkasantima koji obilaze teren nekoliko puta godišnje, u prodavnici pogrebne opreme na gradskom groblju „Čepurci“, preko žiro-računa.
 
Prilikom uplate preko žiro-računa potrebno je navesti broj grobnog mjesta i parcelu za koje se vrši plaćanje, kako bi se izbjegle greške u evidenciji uplate.
 
 
Žiro-račun:
 
Prva banka – 535-8753-10
 
CKB Banka, otp group – 510-1039-27
 

 

SAHRANE

 

Sahrane se obavljaju svakog dana na dva gradska groblja „Čepurci“ i „Zagorič“.

Zakazivanje datuma i termina sahrane vrši se u prodavnici pogrebne opreme na gradskom groblju „Čepurci“, pri čemu porodica preminulog otvara Zahtjev za uslugu sahrane.