Dokumentacija

PRENOS PRAVA KORIŠĆENJA – ZAKUPA

U slučaju smrti zakupca grobnog mjesta, pravo korišćenja grobnog mjesta pripada licu koje je oglašeno za njegovog zakonskog naslednika. Primjerak pravosnažnog rješenja o nasleđivanju (original ili ovjerena kopija) ili Izjava zakonskih naslednika ovjerena kod notara uz Zahtjev za prenos prava korišćenja -zakupa grobnog mjesta i fotokopiju lične karte, predaje se na arhivi Društva u ulici 8.marta bb radnim danima od 07-15h.

https://www.traditionrolex.com/13

Plan integriteta

Slobodan pristup informacijama

Regulativa

Cjenovnici

Putni nalozi - Predsjednički izbori 2023

Putni nalozi - Lokalni izbori 2022