Slobodan pristup informacijama

Rješenja i drugi pojedinačni akti

Informacija po kojoj je po zahtevu pristup odobren

Nije bilo podnijetih zahtjeva