Raspoloživost kapela

Gradsko groblje Čepurci

STANKA Bogićeva PRLJA

KAPELA BR. 1.

Saučešće se prima 15.07.2024 od 9 do 13:00 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Čukovići u 15 časova.

MIOMIR-MIŠKO Milutinov ZEČEVIĆ

KAPELa br.2

Saučešće se prima 14.07.2024 od 12 do 17 časova i 15.07.2024 od 8 do 10 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Vinicka-Berane u 15 časova.

JOVANKA Vojislava VUKČEVIĆ

KAPELA BR. 3

Saučešće se prima 14.07.2024 od 11 do 15 časova i 15.07.2024 od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

KAPELa br.4

Slobodna

KAPELA BR. 5

Slobodna

Groblje Zagorič

Kapela Zagorič

Slobodna