Raspoloživost kapela

Gradsko groblje Čepurci

MILOVAN Jovana PEJUŠKOVIĆ

KAPELA BR. 1.

Saučešće se prima dana 22.02.2024. od 09 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u mjesto Krnjice – Virpazar u 15 časova.

BOŽIDARKA Radivoja DEDIĆ

KAPELa br.2.

Saučešće se prima dana 21.02. od 10,30 do 15h do 22.02. od 10 do 14h. Sahrana na gradskom groblju Zagorič u 14,30h

ANETA Ilije BATURAN

KAPELA BANETA BATURANR.3

Saučešće se prima dana 22.02. od 9 do 11h, kada se polazi za Žabljak .

RANKO Vlajkov MILAČIĆ

Kapela br 4.

Saučešće se prima dana 22.02.2024. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

SPASOJE Radoja JEKNIĆ

KAPELA BR 5.

Saučešće se prima dana 21.02. od 14,30h do 17 časova i dana 22.02. od 9 do 14,30časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na gradskom groblju Zagorič

MILORAD ŠĆEKIĆ

KAPELA ZAGORIČ 1.

U obradi.