Raspoloživost kapela

Gradsko groblje Čepurci

ZORAN Ljubomira PAVIĆEVIĆ

KAPELA BR. 1.

Saučešće se prima dana 19.05.2024. od 09 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na Novom groblju u 14 časova.

KAPELa br.2.

PETAR Jova KOSTIĆ

KAPELA BR 3

Saučešće se prima dana 18.05.2024. od 9 do 15 časova i dana 19.05.2024. godine od 9 do 14 časova. Sahrana u 16 časova u selu Dodoši. 

Kapela br 4.

u usgg

Slobodna.

KAPELA ZAGORIČ

Slobodna