Raspoloživost kapela

Gradsko groblje Čepurci

KAPELA BR. 1.

Slobodna

BLAŽO Dušanov ĐAJIĆ

KAPELA BR 2.

Saučešće se prima dana 30.11.2023. od 10 do 15 časova i dana 01.12.2023. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Aranđelovo – Trebinje Srpska.

KAPELA BR. 3

Slobodna

VOJO Sava BUKILIĆ

Kapela bR 4.

Sahrana u krugu porodice na gradskom groblju Čepurci.

ROSANDA Luke ZARUBICA

Kapela BR. 5.

Saučešće se prima dana 30.11.2023. od 12 do 16 časova i dana 01.12.2023. od 10 do 13:30 časova. Sahrana će se obaviti na Novom groblju u 14 časova.

JAGODA Tomislava JAKIĆ

KAPELA ZAGORIČ

Saučešće se prima dana 30.11.2023. od 10 do 15 časova  i dana 01.12.2023. od 10 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana.